αποθεραπεύω


αποθεραπεύω
αποθεραπεύω, αποθεράπευσα βλ. πίν. 19

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποθεραπεύω — (Α ἀποθεραπεύω) 1. θεραπεύω εντελώς, ολοκληρώνω τη θεραπεία 2. ανακουφίζω, παρηγορώ κάποιον αρχ. περιποιούμαι κάποιον …   Dictionary of Greek

  • αποθεραπεύω — ευσα, εύτηκα, ευμένος, συμπληρώνω τη θεραπεία: Για να αποθεραπευτεί, πρέπει να μείνει μερικές ακόμη εβδομάδες στην κλινική …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀποθεραπεύσει — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj act 3rd sg (epic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind mid 2nd sg ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind act 3rd sg ἀ̱ποθεραπεύσει , ἀποθεραπεύω treat with attention …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπεύσουσι — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj act 3rd pl (epic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπεύσῃ — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj mid 2nd sg ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj act 3rd sg ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind mid 2nd sg ἀ̱ποθεραπεύσῃ , ἀποθεραπεύω treat with attention and… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπεύσεις — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj act 2nd sg (epic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind act 2nd sg ἀ̱ποθεραπεύσεις , ἀποθεραπεύω treat with attention and honour futperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπεύσεται — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj mid 3rd sg (epic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind mid 3rd sg ἀ̱ποθεραπεύσεται , ἀποθεραπεύω treat with attention and honour futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπεύσομεν — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor subj act 1st pl (epic) ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind act 1st pl ἀ̱ποθεραπεύσομεν , ἀποθεραπεύω treat with attention and honour futperf ind act 1st pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπευθέντα — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποθεραπεύω treat with attention and honour aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποθεραπευθήσεσθον — ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind pass 3rd dual ἀποθεραπεύω treat with attention and honour fut ind pass 2nd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)